Plis pomóżcie!! ;]
1.Opowiedz o działalności wybranej przez siebie osoby,którą można nazwać "świadkiem czasu".
2.Napisz mapę myśli na temat "wolontariatu w Polsce i na świecie".
3.Znajdź w słowniku języka polskiego wyrazy wolontariusz,wolontariat,hosppicjum.
Wyjaśnij pisemnie ich znaczenia.
Wymień także obowiązki wolontariuszy.

Plis!! ;]
Na dziś potrzebne!!
Dzięki,Dzięki ;* ;* ;*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T15:14:51+01:00
3.Wolontariat (łac. volontarius - dobrowolny) dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Innym określeniem jest ochotnik (choć ten wyraz ma też inne znaczenia).

Hospicjum (z łac. hospitium) - instytucja opieki paliatywnej funkcjonująca w ramach systemu opieki zdrowotnej.

Obowiązki wolontariusza
Ustawa nie nakłada na wolontariusza szczególnych obowiązków. Jedynie w art 43 jest mowa o tym, że "wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń", jeżeli konieczność takich wymagań wynika z innych przepisów. Wolontariusz, ktróry przychodzi do szpitala i organizuje dzieciom czas wolny, nie jest więc zobowiązany do posiadania specjalnych kwalifikacji. Jeśli natomiast przychodzi do szpitala i wykonuje czynności medyczne (np. zastrzyki, zmiana opatrunków), wtedy powinien posiadać kwalifikacje zgodne z przepisami dotyczącymi opieki zdrowotnej.

Tyle sama mam wiec ci dam też:*
4 4 4