Etłumaczenie mi tego na Język Polski:)
Sleep Well!
Some people who have difficulties in sleeping automatically turn to sleeping pills. But before even thinking about them, it's a good idea to try and prepare yourself for sleep. Here's some advice.
Before going to sleep, don't discuss exciting problems, quarrel with your family or watch a murder mystery on TV. Sleep can be completely destroyed by too much excitement or worry. Also exercise before sleep is not a good idea. You can open the door to let out your dog, but don't take him for a long walk.
The old advice to read in bed before sleep has now change into a new one: be careful what you read before sleep. An interesting detective story can keep you awake till the morning comes. It's better to count sheep, or listen to the news on the morning comes. It's better to count sheep, or listen to the news on the radio-many people find it more effective than any sleeping pill!

2

Odpowiedzi

2010-02-02T14:19:24+01:00
Niektórzy ludzie, którzy mają trudności w zasypianiu automatycznie zwracać się do środków nasennych. Ale zanim jeszcze o nich myśleć, to warto spróbować i przygotować się do snu. Oto kilka porad.
Przed pójściem spać, nie dyskutujemy ekscytujące problemów, kłótni z rodziną czy oglądać tajemnicę morderstwa w telewizji. Uśpienia może być całkowicie zniszczone przez zbyt wiele emocji i obaw. Również wykonywać przed snem nie jest dobrym pomysłem. Możesz otworzyć drzwi do wypuścić swojego psa, ale nie biorą go na długi spacer.
Stare rady czytać w łóżku przed snem, teraz zmienić na nowy: uważaj co czytasz przed snem. Ciekawa historia detektywa mogą utrzymać się obudzić do rana przychodzi. Lepiej liczyć owce, albo słuchać wiadomości na rano przychodzi. Lepiej liczyć owce, albo słuchać wiadomości w radiu, wiele osób jest bardziej skuteczne niż jakakolwiek pigułka do spania!

Cos w tym stylu tego tłumaczenia :)
1 2 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T14:28:01+01:00
Śpij dobrze!
Niektórzy ludzie, którzy mają trudności w zasypianiu automatycznie biorą środki nasenne. Ale zanim jeszcze o nich pomyślimy, warto spróbować i przygotować się do snu. Oto kilka porad.
Przed pójściem spać, nie dyskutujemy na temat ekscytujących problemów, unikamy kłótni z rodziną czy oglądania tajemnic morderstwa w telewizji. Sen nie może być całkowicie zniszczony przez zbyt wiele emocji i obaw. Tak więc te czynności przed snem, nie są dobrym pomysłem. Możesz otworzyć drzwi by wypuścić swojego psa, ale nie bierz go na długi spacer.
Stare rady to:czytać w łóżku przed snem, teraz zmieniły się na nowe: uważaj co czytasz przed snem. Ciekawa historia detektywa może utrzymać cię aż do rana. Lepiej liczyć owce, albo słuchać wiadomości. Lepiej liczyć owce, albo słuchać wiadomości w radiu, wiele osób uważa, że jest to bardziej skuteczne niż jakakolwiek pigułka do spania!
1 4 1