1.Jeden z polskich władców,zanim uzyskał koronę,był jezuitą a nawet otrzymał godność kardynalną. O kogo chodzi?

2.Upadek tej ufortyfikowanej warowni na kresach Rzeczypospolitej otworzył Turcji drogę w głąb naszego kraju. O którą twierdzę chodzi? Podaj datę jej upadku oraz nazwisko króla, w wyniku błędów którego doszło do tego wydarzenia.

3.W czasie jakiej wojny z powodzeniem zastosowano taktykę wojny szarpanej? Na czym ona polegała?Który z hetmanów ja stosował?
Pilnie!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T15:10:57+01:00
1. Jan II Kazimierz Waza

2. Kamieniec Podolski - 1672 r. - Michał Korybut Wiśniowiecki

3. Wojna szarpana - strona słabsza unika rozstrzygającej bitwy, atakując mniejsze oddziały wroga - Stefan Czarniecki - Potop szwedzki