Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T14:18:48+01:00
V₂=2m/s
V₁=0,5m/s
m-masa zawodnika
ΔEk- wartość wzrostu energii kinetycznej
Ek=½mV²
Ek₁=½m*V₁²
Ek₁=½m* (0,5m/s)²
Ek₁=½m*0,25m²/s²
Ek₂=½m* (2m/s)²
Ek₂=½m*4m²/s²
ΔEk=(½m*4m²/s²)/(½m*0,25m²/s²)
ΔEk=16

odp: Energia kinetyczna wzrosła 16-krotnie.
2010-02-02T14:19:22+01:00
Ek1=m*v1²/2=0,125*m [J]
Ek2=m*v2²/2=2*m [J]
Ek2/Ek1=(2*m)/(0,125*m)=16
energia wzrosła 16 razy