1. Uzupełnij
Wisła nie jest rzeką żeglowną ponieważ nie jest ....................

2. Wybierz z nawiasu poprawne odpowiedzi:
(Wysoki stopień uregulowanie, występowanie nad Wisłą bardzo małych ilości ptaków, niski stopień uregulowania, istnienie w dorzeczy rzeki wielu zakładów przemysłowych, sąsiedztwo wielu kompleksów leśnych, przebywanie nad Wisłą wielu gatunków ptaków z całej Europy, duże zanieczyszczenie rzeki, istnienie w dorzeczu Wisły 6 parków krajobrazowych.)

Ważne przyrodnicze walory Wisły to:

-.........................
-.......................
-..............................
-............................

Zad. 3

Napisz gdzie znajduje sie Kraina Wielkich Jezior Mazurskich

Jest to kraina geograficzna o nazwie ......................................................, która leży w ................................ części Polski.

Zadanie 4.
Dwa największe jeziora mazurkie to:
Jezioro .................. i jezioro .....................
Zadanie 5.
Mazurskie jeziora leżą pomiędzy polami uprawnymi, wzniesieniami i lasami iglastymi głównie .............................................(podaj nazwy lasów)

zad. 6
Dzięki dużej ilości jezior na Pojezierzu Mazurskim człowiek czerpie z nich korzyści. Napisz jakie?
........................................................................
..............................................................................
........................................................................
......................................................................
..............................................................................
...........................................................................

1

Odpowiedzi

2010-02-02T15:20:04+01:00
1. uregulowana
2. niski stopień uregulowania, sąsiedztwo wielu kompleksów leśnych, przebywanie nad Wisłą wielu gatunków ptaków z całej Europy, istnienie w dorzeczu Wisły 6 parków krajobrazowych
3. województwo warmińskomazurski pólnocny-wschód
Jest to kraina geograficzna o nazwie warmia i mazury (pojezierze), która leży w pólnocno-wscodniej części polski.
4. Dwa największe jeziora mazurkie to:
Jezioro śniardwy i jezioro mamry
5. sory ale nie wiem
6. -piękne widoki;
-można pywać żaglówkami;
-można robić zawody żeglarskie;
-żyzna gleba

Mam nadzieję że dobrze a jeżeli tak to daj mi naj pliska
2 3 2