Odpowiedzi

2010-02-02T14:56:32+01:00
Rolnictwo ekologiczne:

• wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii
• ograniczenie lub całkowita rezygnacja z chemizacji, czyli stosowanie tylko nawozów naturalnych i opryskiwanie upraw jedynie za pomocą wywarów z odpowiednich roślin
• ochrona gleby i wody
• wytwarzanie produktów najlepszej jakości
• dostosowanie mechanizacji do warunków środowiska
• dobra jakość przechowalniczarolnictwo konwencjonalne:
niewiem...

2 5 2
  • Użytkownik Zadane
2010-02-02T15:13:30+01:00
Rolnictwo ekologiczne:

• wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii
• ograniczenie lub całkowita rezygnacja z chemizacji, czyli stosowanie tylko nawozów naturalnych i opryskiwanie upraw jedynie za pomocą wywarów z odpowiednich roślin
• ochrona gleby i wody
• wytwarzanie produktów najlepszej jakości
• dostosowanie mechanizacji do warunków środowiska
• dobra jakość przechowalniczaNegatywne następstwa w rolnictwie konwencjonalnym

* obniżenie zdolności samoregulujących ekosystemu spowodowało redukcję niektórych grup organizmów w skutek masowego stosowania pestycydów, a prowadziło do selekcji odpornych ras ekotypów organizmów szkodliwych oraz zmniejszenie flory i fauny antagonistycznych w stosunku do patogenów. Konieczne stało się wprowadzenie nowych pestycydów przez co wzrastają koszty ochrony.
* spadek urodzajności gleb spowodowany brakiem nawożenia organicznego, uproszczeniem zmianowań wzmożoną erozją gleb wywołaną powiększaniem się pól, stosowaniem ciężkiej mechanizacji oraz niekorzystnymi zmianami w krajobrazie rolniczym.
* przenikanie poza ekosystem N i P, które powodują skażenie wód gruntowych oraz eutrofizację wód powierzchniowych.
* wprowadzenie do środowiska kolejnej generacji pestycydów bez pełnego rozeznania następstw ich stosowania oraz możliwość koncentracji substancji szkodliwych oraz ich metabolizm w łańcuchach żywiciels
* kich. możliwość obniżenia wartości pokarmowej i paszowej produktów roślinnych w wyniku zachwiania równowagi mineralnej lub przez pozostałości pestycydów. Wyraźne jednostronne nawożenie mineralne może zubożać produkty w niektóre mikroelementy, co powoduje choroby niedoborowe u zwierząt.
3 3 3