Zad1
Cząsteczka pewnego związku kompleksowego ma wzór K4[Fe(CN)6]. Oblicz:
a)ile moli potasu zawartych jest w 5 molach tego związku
b)ile moli atomów węgla zawartych jest w 10 g tego związku.

Zad.2
Oblicz czy więcej cząsteczek soli zawartych jest w 300 g Ca(No3)2 czy w 300 g MgSO4

Zad.3
Oblicz masę:
a)1 atomu sodu
b) 1 cząsteczki kwasu siarkowego (VI)

Zad.4
Oblicz masę siarczanu (VI) amonu, zawierającą tyle atomów co 5 moli siarczanu (VI) potasu.

zad.5
złoto choć bierne chemicznie, tworzy pewną liczbę związków.Oblicz czy większą masę złota uzyskasz z 20 g AuCl3 czy z 10 g HAuCl4 razy 4 H2O.


POMOZCIE !!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2010-02-02T15:02:52+01:00
K4[Fe(CN)6].
1.
a) zadanie rozwiązuje z proporcji:
w 1 molu tego związku są 4 mole K
w 5 molach jest X
x=20moli K
b)
Obliczam masę całego związku:
M=4*39u+56u+6*12u+6*14u=156u+56u+72u+84u=368u

368g- 72gC
10g-X
X=10g*72g/368g
x=1,96g

2.
300 g Ca(No3)2

MasaCa(No3)2 =40u+28u+6*16u=68u+96u=164u

164g-6,02*10-23
300g-x
x=11,o1*10-23

300 g MgSO4
Masa MgSO4=24u+32u+4*16u=56u+64u=120u
120g-6,02*10-23
300g-x
x=15*10-23

3.
Na
M=23u
H2SO4
M=2u+32u+4*16u=98u

5.
20 g AuCl3
Masa AuCL3=303u
303g-197g
20g-x
x=13g

HAuCl4 razy 4 H2O.
M=197+4*35,5+1u+4*18u=412u

412g-197g
10g-x
x=4,78
8 2 8