Odpowiedzi

2010-02-02T14:43:10+01:00
Kwadrat-a^ (^oznacza do potęgi 2)
prostokąt-a*a*b
trójkąt-a*h/2
równoległobok-a*h
trapez-(a+b)*h/2
romb-e*f/2
koło-π R^(PI ER KWADRAT)(^ OZNACZA DO POTĘGI 2)
2 4 2
2010-02-02T14:45:19+01:00
Kwadrat: obw.4a p=a*a
prostokąt:obw=2a+2b p=a*b
trojkąt:
równoramienny: obw.=3a p=a*h/2 (h=wysokosc,a=podstawa)
równoboczny:obw.=2b+a p=a*h/2
różnoboczny:obw.=a+b+c p=a*h/2
równoległobok:obw.=2a+2b p=a*h lub b*h1
romb:obw.=4*a p=a*h lub(jak są przekatne) p=d1*d2/2
deltoid:obw.=2a+2b p=d1*d2/2
trapez:obw.=a+b+c+d p=(a+b)*h/2
koło:obw.=2(pi)r p= (pi)r2
1 5 1
2010-02-02T14:46:53+01:00
Kwadrat:
P=a²
P=d²/2
d=a√2
d- przekątna kwadratu, a- bok kwadratu

prostokąt:
P=a*b
a- bok, b- drugi bok

równoległobok:
P=a*h
a- długość podstawy, h- wysokość równoległoboku opuszczona na a

romb:
P=a*h
P=½d₁*d²
a- bok rombu, h- wysokość rombu opuszczona na a, d₁- połowa przekątnej, d₂- połowa drugiej przekątnej

trójkąt:
P=½a*h
a- bok trójkąta, h- wysokość trójkąta opuszczona na a

trójkąt równoboczny:
P=a²√3 ÷ 4
h=a√3 ÷ 2
h- wysokość trójkąta równobocznego, a- bok trójkąta równobocznego

trapez:
P=½(a+b)*h
a-długość podstawy, b- długość drugiej podstawy, h- wysokość opuszczona na b

koło:
P=πr²
Ob=2πr
r-długość promienia koła
2 5 2