Odpowiedzi

  • Jutt
  • Początkujący
2010-02-02T15:08:35+01:00
Zakon jezuitów :Męski zakon założony przez Hiszpana Ignacego Loyle w 1534r i zatwierdzony przez Pawła III w 1540r. Główny cel został określony jako wspieranie kościoła, a zwłaszcza Papieża w realizacji najtrudniejszych zadań m.in.: obrona katolicyzmu i papiestwa, zwalczanie reformacji i innych herezji, szerzenie wpływów kościoła na życie społeczne, praca misyjna w krajach niekatolickich.
Założyciel nadał im ściśle zhierarchizowaną strukturę w rezydującym w Rzymie, dożywotnio wybieranym głównym generałem na czele.
Do Rzeczpospolitej zostali sprowadzeni w 1564r. Już na początku uzyskali pozycję najważniejszego zakonu. W końcu XVI w zakon doprowadził do zawarcia unii kościoła katolickiego z cerkwią prawosławną w Rzeczpospolitej.
W XVI- XVIII w Jezuici prowadzili większość szkół średnich. Rozwijały się w nich nauki ścisłe: matematyka, fizyka, astronomia, historia sztuki, język nowożytny. Wzrosła także nauka języka ojczystego. Wszystkie z nich cieszyły się dużą popularnością wśród szlachty. Pod wpływem oświecenia, a także w rywalizacji z reformującym się szkolnictwem pijarskim, następowały istotne zmiany w programie nauczania szkół jezuickich Niektóre kolegia osiągnęły wysoki poziom. Jezuici zamierzali także prowadzić Akademię Krakowską, o którą wciąż trwały spory.
Do towarzystwa Jezuickiego należeli m.in.: Piotr Skarga, Andrzej Bobola i św. Stanisław Kostka.
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T15:57:15+01:00
SOBÓR TRYDENCKI (1545-1563) - został zwołany przez papieża Pawła III na 15 marca 1545, a rozpoczęty dopiero 13 grudnia, zgromadził 66 uczestników.Sobór był odpowiedzią na narastającą potrzebę reform w Kościele katolickim, która była wywołana przez reformację. Odbył się w trzech etapach:
- w latach 1545-1547 omawiano zagadnienia zaatakowane przez reformację, ale zostało odwołane przez napięcie między Karolem V a papieżem Pawłem III
- w latach 1551-1552 ogłoszono dekrety o Eucharystii, o sakramencie pokuty i ostatniego namaszczenia. Również te obrady soboru trydenckiego musiały zostać zawieszone
- w latach 1562-1563, za pontyfikatu papieża Piusa IV, zdefiniowano pojęcie Eucharystii, sakrament kapłaństwa i małżeństwa oraz czyściec. Stwierdzono konieczność sporządzenia indeksu ksiąg zakazanych oraz postanowiono szereg reform Kościoła.

ZAKON JEZUITÓW- został założony przez Ignacego Loyle w 1534r i zatwierdzony przez Pawła III w 1540r. Główny cel został określony jako wspieranie kościoła, a zwłaszcza Papieża w realizacji najtrudniejszych zadań m.in.: obrona katolicyzmu i papiestwa, zwalczanie reformacji i innych herezji, szerzenie wpływów kościoła na życie społeczne, praca misyjna w krajach niekatolickich.

ŚWIĘTA INKWIZYCJA- była powołana w 1232 roku przez papieża Grzegorza IX. Był to najwyższy sąd w sprawach odstępstwa od wiary. Inkwizytorzy mieli prawo ścigać herezję wszędzie tam, gdzie wystąpiło choćby podobieństwo jej wystąpienia i tak oto w połowie XVI wieku Święte Oficjum wydało indeks ksiąg zakazanych. Zakazane przez inkwizycję książki czy obrazy palono, a wydawców i autorów spotykały represje. Święta Inkwizycja była podporządkowaniem się do kościoła katolickiego i jego zasad. Obawiali się, że ludzie nie będą głosić katolicyzmu i że ta religia upadnie.

INDEKS KSIĄG ZAKAZANYCH- opracowywany i ogłaszany przez Kościół rzymskokatolicki. Jest to spis pozycji książkowych przeważnie z dziedziny teologii i filozofii, zawierających treści przeciwne nauce Kościoła, np. Mikołaj Kopernik 'O obrotach ciał niebieskich'.
7 5 7