Przetłumaczyć: Pilnie ;/ !

Scotland knows a thing or two about celebrating great holidays.
Come to the New year's eve's holiday organised by our hotel in Edinburgh.
Come to a fun programme that promises to be exciting and entertaining.
Thursday, 28th December
Relax in your room and prepare for dinner , tonight with piano accompaniment.
Friday, 29th December
After breakfast use the gym for some physical exercise, or shop and visit the city of Edinburgh. A games room is open all day long. In the evening, dinner is served with background music accompaniment and a magician.
Saturday, 30th December
Relax and do what you like after breakfast. Then get ready for the warm-up party before the New Year's Eve. It begins with drinks, delicious snacks and a nostalgic 60s and70s disco. If you want, you can dress up!
Sunday.31th December - Scotlish Hogmanay
The New Year is almost here, so get prepared for the fun with games and quizzes after breakfast. In the evening , after a Gala dinner , dance to a traditional band. A separate children's tea will be served eariel.
Monday, New Year's Day.
After late breakfast, the children play games and look for treasure. The evening's dinner is followed by a Casino Night.
Tuesday, 2nd January
After breakfast , we say goodbye with best wishes for the New Year.

The Old Advice to read in bed before sleep has now changed into a nwe one: be careful what you read before sleep. An interesting detective story can keep you awake till the morning comes. It's better to count sheep, or listen to the news on the radio- many people find it more effective than any sleeping pill!

z Góry dziękuję!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T17:39:36+01:00
Szkocja wie coś więcej o świętowanie wielkich świąt.
Zapraszamy do New year's Eve's wakacji organizowanych przez nasz hotel w Edynburgu.
Zapraszamy do zabawy, że program zapowiada się ekscytujący i zabawny.
Czwartek, 28 grudnia
Relaks w swoim pokoju i przygotować na obiad, dziś z towarzyszeniem fortepianu.
Piątek, 29 grudnia
Po śniadaniu korzystać z siłowni dla niektórych ćwiczeń fizycznych, lub sklepu i zwiedzanie miasta w Edynburgu. Sala gier jest otwarta przez cały dzień. Wieczorem kolacja serwowana jest z towarzyszeniem muzyki w tle i maga.
Sobota, 30 grudnia
Relaks i rób co chcesz po śniadaniu. Następnie przygotować się do rozgrzewki przed strona Ewy Nowym Roku. Zaczyna się napoje, przekąski pyszne i nostalgiczny 60s disco and70s. Jeśli chcesz, możesz ubierać!
Niedziela.31th grudnia - Scotlish Hogmany
Nowy Rok jest prawie tutaj, aby przygotować się do zabawy z gry i quizy po śniadaniu. Wieczorem, po kolacji Gala, taniec do tradycyjnej kapeli. Herbata odrębne dzieci będą serwowane eariel.
Poniedziałek, New Year's Day.
Po drugie śniadanie, dzieci do gier i poszukiwania skarbów. Wieczornej kolacji następuje Casino Night.
Wtorek, 2 stycznia
Po śniadaniu, żegnamy się z najlepsze życzenia na Nowy Rok.

Stare Doradztwo czytać w łóżku przed snem nie zmieniła się w nwe jeden: uważaj co czytasz przed snem. Ciekawa historia detektywa mogą utrzymać się obudzić do rana przychodzi. Lepiej liczyć owce, albo słuchać wiadomości w radiu, wiele osób jest bardziej skuteczne niż jakakolwiek pigułka do spania!