Można przyjąc , ze równik jest okregiem o promieniu 6371 km .
oblicz jaką powierzchnie miałaby kula ziemska , gdyby była kulą o takim promieniu .
porównaj otrzymany wynik z rzeczywistą powieszchnią Ziemi równą 510,066 km2proszę o wszystkie obliczenia:):)

2

Odpowiedzi

2010-02-02T14:52:37+01:00
P=4πr²
P=509 805 891=km²

509 805 891km² < 510 066 000km²
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T14:56:13+01:00
R=6371km

pole kuli=4πr²=4×3,14×6371²≈×12,56×40590≈509810km²
510066km²-509810km²≈256km²
odp. w rzeczywistości powierzchnia kuli ziemskiej jest większa o około 256km²