Zad 1
zapisz za pomocą symboli matematycznych wyrazenie albegraiczne;
a
)suma liczb 5 i a
b)różnica iloczynu liczb3 i s oraz liczby d
c)trzecia potegę liczby m
d)iloraz sumy liczb0,5 i k oraz liczby 50
e)różnica kwadratów liczb a i b
f)iloczyn kwadratu liczby z i połowy liczby t
zad.2
nazwij wyrazenia algebraiczne;
a)2n b)2k+3 ,2(a+1),5a+9-7d,2(c+d)2
c)(n+m):25,4t-p:0,1..(a+b)(a-b),z+z2-1

s:5
a+b
n-m zad3 napisz za pomoca symboli matematycznych
a)sumę liczby t i iloczynu liczby y i z
b)iloczyn różnicy liczb x i y oraz liczby z
c)różnicę potrojonej liczby t i liczby x
d)iloraz iloczynu liczb x,y i z przez liczbę100
e)sumę iloczynu liczb x,y i t oraz iloczynu liczb y,z i t
f)iloraz kwadratu sumy liczb x i y przez sumę kwadratu liczby t i liczby 10

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T15:10:22+01:00
Zad1

5+a
3s-d

0,5+k÷50
a²-b²
z²÷1/2t

zad2

2n
iloczyn liczb 2 i n

2k+3
suma iloczynu liczb 2 i k i liczby 3

2(a+1)
iloczyn sumy liczb a i 1 i liczby 2

5a+9-7d
różnica sumy iloczynu liczb 5 i a i liczby 9 i ilorazu liczb 7 i d

zad3

t+y×z
x-y×z
3t-x
x×y×÷100
x÷y×t=y×z×t
(x+y)²÷(t+10)²1 5 1