Przyroda kl.5 podstawowa

Opisz las,wymień gatunki drzew i innych roślin,które w nim występują.Odpowiedz również, jaki to rodzaj zbiorowiska roślin z poszczególnych: Ols, Grąd, Bór sosnowy, Buczyna i Łęg.

W 3 linijkach
................................................................................
.................................................................................
................................................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T15:28:22+01:00
Wielogatunkowy las liściasty dębowo-grabowy z udziałem wielu innych gatunków drzew liściastych. Podszyt jest bujny i wielogatunkowy. Zwarte i bogate florystycznie runo wyróżnia się aspektami sezonowymi.

- grąd niski - na glebach wilgotnych i żyznych; charakteryzuje się dużym udziałem grabu, świerka i dębu.
-grąd typowy - na świeżych glebach eutroficznych; przewaga grabu, nieznaczne domieszki drzew innych gatunków,
- grąd wysoki - stosunkowo suchy i umiarkowanie żyzny