Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T15:17:43+01:00
Zofia Nałkowska z pewnością dużą wagę przykładała do motto ... tak stwierdzić, ponieważ autorka była już wtedy doświadczoną pisarką ... bardzo dobrze miała utrwalony w świadomości obraz zagłady narodu żydowskiego. Motto dobitnie i jednoznacznie oddaje całokształt poruszonych ... łatwiej już był wprowadzać faszystowskie założenia do praktyki życiowej ... jak pokazały zdarzenia ubiegłego wieku wiele szkód można uczynić ... niepełnym świetle. Jednak w imię sprawiedliwości należy jasno pokazać ... jak o przerażających słowach "ludzie ludziom zgotowali ten los".
"Ludzi ludziom zgotowali ten los" - to cytat pochodzący z "Medalionów" Zofii Nałkowskiej napisanych w akcie oskarżenia o całe ... tak, jak wiadomo, wybuchła 1 września 1939 roku - hitlerowskie ... szybkim "rozprzestrzenianiu się" wojny była tzw. kampania wrześniowa - wojska ... jednak przewaga była ogromna i w błyskawicznym tempie Polska ... Za samą narodowość. Najbardziej przerażał biurokratyzm tej śmiertelnej machinerii ... wiatr zahuczy czasem, i wiek przywali głazem. Okrucieństwa wojny ..... poprzez zbrodnie wojenne podjęła Zofia Nałkowska w Medalionach. Słynne motto: ludzie ludziom zgotowali ten los, jest swoistego rodzaju prowokacją dla czytelnika ... stanowią swoistego rodzaju dokument holokaustu, ludobójstwa, którego dopuścił się człowiek przeciwko ... jego młodość, musiał szybko dorosnąć i podejmować decyzje niezgodne ze swoim ... czyli aby przeżyć musi zabijać: I mnie przecież jak dymu laska ... Narrator opowiadań nosi takie same imię jak autor. Nie można jednak ... wielkością i pomysłowością. Jednak ideologia faszystowska nie uwzględnia prawdziwej siły człowieka ...
2 3 2