Rozwiąż równania i sprawdź poprawność rozwiązania.
a) -3 * x + ½ = 2,5
b) 2 * x - 2 ¼ = -¼
c) 2 * (x+¼) = ⅕
d) -2 * x + 10 = ⅗
e) -4 * (x+⅝) = ⅗
f) ¼ * (x-8) = 4

np ½ - to ułamek zwykły

Prosze szybko :):);P;P:D:D

1

Odpowiedzi

2010-02-04T13:09:55+01:00
A) -3 * x + ½ = 2,5
-3x = 2,5 - ½
-3x = 2 / ÷ (-3)
x = -⅔

sprawdzenie
-3 * x + ½ = 2,5
-3 * (-⅔) + ½ = 2,5
2+ ½ = 2,5
2,5 = 2,5

b) 2 * x - 2 ¼ = -¼
2x=-¼+2 ¼
2x = 2/ ÷2
x= 2

sprawdzenie
2 * x - 2 ¼ = -¼
2*1- 2 ¼ = -¼
2-2 ¼ = -¼
-¼ = -¼

c) 2 * (x+¼) = ⅕
2x+ ½ = ⅕
2x=⅕-½
2x -³/₁₀ /÷2
x= -³/₂₀

sprawdzenie
2 * (x+¼) = ⅕
2x+ ½ = ⅕
2*(-³/₂₀)+ ½ = ⅕
-³/₁₀+ ½ = ⅕
⅕= ⅕

d) -2 * x + 10 = ⅗
-2x + 10 = ⅗
-2x = ⅗-10
-2x = -9³/₅ / ÷ (-2)
x = 4⁷/₁₀

sprawdzenie
-2 * x + 10 = ⅗
-2* (4⁷/₁₀ ) + 10 = ⅗
-9²/₅ = ⅗-10
-9²/₅ = -9²/₅

e) -4 * (x+⅝) = ⅗
-4x - ⁵/₂ = ⅗
-4x= ⅗ +⁵/₂
-4x = ³¹/₁₀ / ÷ (-4)
x= -³¹/₄₀

sprawdzenie
-4x - ⁵/₂ = ⅗
-4 (-³¹/₄₀ )- ⁵/₂ = ⅗
³¹/₁₀ - ⁵/₂ = ⅗
⅗ = ⅗

f) ¼ * (x-8) = 4
¼x -2 = 4
¼x = 6 / × 4
x= 24

sprawdzenie
¼x -2 = 4
( ¼ × 24) -2 = 4
6-2 = 4
4=4
1 5 1