Odpowiedzi

2010-02-02T15:15:48+01:00
Argumenty obrony Balladyny:
1) panujący wówczas system feudalny sprzyjał przemocy, zdobywaniu pozycji kosztem innych,
2) każda panna chciała dobrze wyjść za mąż, bo to zapewniało jej większy dostatek,
3) matka faworyzowała Balladynę, przez co wywierała na niej presję,
4) zadanie zbierania malin było łatwiejsze dla Aliny (nierówność szans),
5) Balladyna bała się, że nadal będzie skazana na ubogi żywot,
6) Balladyna została zmuszona do rywalizacji z siostrą.

Jak napisać przemówienie?
Przemówienie jest to forma wypowiedzi, której celem jest przekonanie odbiorców do konkretnej sprawy. Przemawiający zakłada, że jego wystąpienie wywoła określoną reakcję słuchaczy.
W przemówieniu należy:
* dostosować formę wypowiedzi do okoliczności,
* przedstawić argumenty w odpowiedniej kolejności,
* dobrać takie środki wyrazu, które najlepiej wpłyną na odbiorców.
3 5 3