Oblicz:
a)długość odcinka o końcach K=(-5,2)i L=(3,2),
b)długość odcinka o końcach P=(25,-4) i R =(25,7),
c)pole trójkąta o wierzchołkach A = (-1,-1), B = (5,-1), C = (1,4),
d) pole trójkąta o wierzchołkach E = (-4,-2), F = (-4,1), G = (3,3).


Odcinek o końcach A = (1,2 i B = (5,2) jest podstawą trójkąta równoramiennego ABC o polu 8.Jakie współrzędne ma punkt C?

Pomocy! daje naj za dobrą odp.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T18:52:13+01:00
Długość odcinka o końcach K=(-5,2) i L=(3,2)
IKLI²=(3-(-5))²+(2-2)²=(3+5)²+0=8²=64
IKLI²=64
IKLI=8

i jeszcze to drugie zad ; )

Ono jest rozw. w dość trudny sposób, bo ja to robiłam z panią na lekcji .

C=(3,6)

P=½ * a * h (a to jest odcinek AB)
a=4, bo odległość na osi X punktu (1,2) od (5,2) jest równa 4

i wystarczy podstawić do wzoru, żeby mieć wysokość

8=½ * 4 * h czyli h=4

jeśli wiemy już,że punkt ma być o 4 wyżej niż prosta AB, wystarczy dodać do współrzędnej Y 4 (czyli wysokość) i wiemy że będzie to 6

współrzędna X-owa musi leżeć na środku odcinka AB, który przebiega od 1 do 5, wiec jest to punkt 3:)
9 3 9