1. 8% liczby 9,2
7% liczby 8,75
13% liczby 18,75
125% liczby 237
200% liczby 37,6
450% liczby500,25
4,25% liczby 650
6,4% liczby 346
3,45 liczby 480
5,25 liczby 50

2.dwa i jedna czwarta procenta liczby 320
cztery i trzy ósme procenty liczby 720
szesnascie i dwie trzecie procenta liczby 2700
jedenaście i jedna dziewiata liczby 81
trzy i jedna trzecia liczby 4,8

3. 54 ile to procent liczby 90

4. 42 ile to procent liczby 28
8 ile to procent liczby 150
7,6 ile to procent liczby 11,2
1 i trzy piąte ile to procent liczby 125

5. oblicz liczbe której a)75% jest równe 120 b) 25% jest równe 13 c)50% jest równe 496

6. 3 i jedna trzecia jest równe 39
66 i dwie tzrecie jest równe 720
jedna druga jest równe 30,5

7.jedna czwarta jest równe 20,6

8. 2,5% jest równe 12,62
15,1% jest równe 151

2

Odpowiedzi

2009-10-06T17:06:15+02:00
8% liczby 9,2 = 0,736
7% liczby 8,75 = 0,6125
13% liczby 18,75 = 2,4375
125% liczby 237 = 296,25
200% liczby 37,6 = 75,2
450% liczby500,25 = 2251,125
4,25% liczby 650 = 27,625
6,4% liczby 346 = 22,144
3,45 liczby 480 = 16,56
5,25 liczby 50 = 2,625

dwa i jedna czwarta procenta liczby 320 = 0,0225 % x 320
cztery i trzy ósme procenty
liczby 720 = 0,035 x 720 = *
szesnascie i dwie trzecie procenta liczby 2700 = 16 i 2/3 % x 2700 = *
jedenaście i jedna dziewiata liczby 81 = 100/9 % x 81
trzy i jedna trzecia liczby 4,8 = 10/3 % x 4,8 = *

54 ile to procent liczby 90 = 54/90 x 100% = *

* sam sobie oblicz, my też mamy 24 h w dzisiejszym dniu
2 5 2
2009-10-06T17:45:16+02:00

4. 42 ile to procent liczby 28=150%
8 ile to procent liczby 150=53 1/3%
7,6 ile to procent liczby 11,2=67,857%
1 i trzy piąte ile to procent liczby 125=1,28%

5. oblicz liczbe której a)75% jest równe 120=160
b) 25% jest równe 13=52
c)50% jest równe 496=992


2 5 2