Odpowiedzi

2010-02-02T15:34:20+01:00
Charakterystyka wybranej klasy nagonasiennych - szpilkowe (typ nagozalążkowe drobnolistne)

- Do tej klasy należy przeważająca część żyjących roślin nagozalążkowych, ok. 600 gatunków.

- Szpilkowe są w przeważającej części drzewami o dobrze wykształconym pniu, osiągającym największe w świecie roślin wysokości (sekwoje do 100 metrów), nieliczna grupa to krzewy.

- Pień ma zawsze rdzeń, ale słabo wykształcony, cała masa pnia zbudowana jest z drewna wtórnego, utworzonego z cewek (brak naczyń).

- Pień w szczytowej części tworzy koronę.

- Młodsze gałęzie pokryte są liśćmi mającymi postać sztywnych, równowąskich igieł lub rzadziej liści łuskowatych, przytulonych do łodygi.

- Typowa igła jest długotrwała i wykazuje szereg przystosowań w budowie morfologicznej i anatomicznej do środowiska życia, przede wszystkim do znoszenia suszy (w tym suszy fizjologicznej):

· ze względu na silnie zredukowaną powierzchnię, ograniczone zostało parowanie wody;

· skórka igły ma komórki o grubych ścianach i grubej warstwie kutikuli;

· aparaty szparkowe znajdują się w zagłębieniach skórki, co zmniejsza transpirację;

· pod skórką znajduje się warstwa tkanki wzmacniającej – sklerenchymy;

· wewnątrz igły znajduje się jednorodny mezofil, zbudowany z komórek wieloramiennych, o ścianach tworzących do wnętrza charakterystyczne wpuklenia; taka budowa miękiszu asymilacyjnego zwiększa powierzchnię absorpcji światła i tym samym rekompensuje małą powierzchnię igły;

· mezofil występuje w postaci warstw, ułożonych prostopadle do osi igły, pomiędzy którymi znajdują się przestwory międzykomórkowe; ma to duże znaczenie w procesie oddychania rośliny;

· w mezofilu znajdują się kanały żywiczne, żywica zabezpiecza przed patogenami;
2 3 2