1.Pan Kowalski złożył kwotę 17 700 zł na dwóch lokatach w pewnym banku.Oprocentowanie w stosunku rocznym na pierwszej lokacie wyniosło 6%,a na drugiej - 8%.Odsetki uzyskane z pierwszej lokaty,po rocznym oprocentowaniu,były o 2260 zł mniejsze niż odsetki uzyskane z drugiej lokaty.Ile pieniędzy złożył Pan Kowalski na każdej lokacie? 2.W rombie dłuższą przekątną skrócono o 20%,a krótszą wydłużono o 20%,tak,że pole otrzymanego rombu jest o 8 cm kwadratowych mniejsze niż pole rombu przed zmianą.Oblicz pole otrzymanego rombu. <PLISS>

1

Odpowiedzi

2010-02-02T16:08:18+01:00
1 zadanie
Moim zdaniem jest coś nie tak z treścią, ponieważ nie jest mozliwe ( nawet jeżeli wpłaciłby wszytko na rok na tę lepsza lokatę) by była taka rónica (2260 zł) odsetek. Jeżeli całą sumę wpłaciłby na rok otrzymałby 1416 odsetek. Czyli wydaje mi się że jest coś nie tak w tym zadaniu.

2 zadanie:
pole rombu z przekątnych jeżeli q i p to przekątne: P=pq/2
jezeli jedną skrócono o 20% a 2. wydłużono to pole wyniesie : 0,8p*1,2q/2 = 0,96pq/2 - czyli jest mniejszy o 4 % od tego pierwszego ( stanowi jego 96%)

4% - 8cm kwdratowych
96% - x
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
x = 192 cm kwadratowych

Pole otrzymanego rombu wynosi 192 cm kwadr.