1) Prostokat ma wymiary a cm i b cm. Jezeli dlugosci obu bokow prostokata zwiekszymy o 3cm, to pole zwiekszy sie o...:
a)9 cm²
b)(3a + 3b + 6) cm²
c)3(a +b +3) cm²
d)3(a + b + 9) cm²

2) Dane sa trzy kolejne liczby parzyste, z ktorych najniejsza wynosi n. Zapisz sume kwadratow tych liczb. Wyrazenie doprowadz do najprostrzej postaci

3)W liczbie dwucyfrowej cyfra dziesiatek wynosi a, a cyfra jednostek b. Roznica tej liczby i liczby powstalej z przedstawienia jej cyfr jest rowna wyrazeniu:
a)11a - 9b
b)9(a-b)
c)11a +11b
d)0

1

Odpowiedzi

2009-10-07T13:18:47+02:00

1. P1= a x b pole prostokąta
P2 = (a+3)(b+3) = ab + 3a + 3b + 9 pole prostokąta po zwiększeniu boków o 3 cm

Obliczam o ile zwiększy się pole po zwiększeniu każdego boku o 3cm:
P2 – P1 = ab+ 3a+3b+9 - ab = 3( a+ b+3) cm2
Jest to odpowiedź c)


2. n – liczba parzysta
n+ 2 druga kolejna liczba parzysta
n+5 trzecia kolejna liczba parzysta

n2 + (n+2)2 + (n + 4)2 = n2 + n2 +4n + 4 + n2 + 8n +16 = 3n2 + 12n +20


3. 10a + b - pewna liczba dwucyfrowa
10b+ a - liczba dwucyfrowa po przestawieniu

Obliczam różnicę:

(10a +b) - ( 10b+a ) = 10a +b -10b-a = 9a -9b = 9(a-b)

Jest to odpowiedź b)