Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T15:47:29+01:00
H = 16 cm
a = 8 cm, b = 6 cm
-----------------------
c² = a² + b² = 8² + 6² = 64 + 36 = 100
c =√100 = 10
c = 10 cm
c - długość przekątnej podstawy prostopadłościanu ( prostokąta)
α - miara kąta nachylenia przekątnej prostopadłościanu do
podstawy
tg α = h /c = 16 cm / 10 cm = 1,6
Odp. tg α = 1,6
---------------------------------------------------------------
d - długość przekątnej
d² = c² + h² = 100 + 16² = 100 + 256 = 356 = 4 * 89
d = √4 *√89 = 2 √89
6 4 6