1.Wskaż zestaw związków chemicznych:
a) tlenek magnezu, woda, siarka, chlorowodór
b) potas, ołów, wodór, mangan
c) amoniak, tlenek sodu, woda, tlenek magnezu
d) miedź, siarkowodór, argon, tlen

Wskaż zestaw symboli chemicznych zawierający tylko symbole chemiczne metali:
a) K, Ca, S, Fe, P
b) Na, Mg, Cu, Pb, Zn
c) Ba, Sn, C, CI, Hg
d) N, Ne, S, P, Cl

Zakreśl właściwości fizyczne siarki:
a) substancja o stałym stanie skupienia i żółtej barwie, nierozpuszczalna w wodzie
b) substancja bezbarwna, o stałym stanie skupienia i charakterystycznym zapachu
c) gaz o barwie żółtej, spalający się niebieskim płomieniem
d) substancja rozpuszczalna w wodzie, o charakterystycznym zapachu, spalająca się w powietrzu

Zaznacz właściwe dokończenie zdania:
Gęstoś pewnej substancji wynosi 8 g/cm3. Oznacza to że
a) 1 cm3 tej substancji ma masę 2g
b) 8 cm3 tej substancji ma masę 1g
c) 1 cm3 tej substancji ma masę 8g
d) 1 cm3 tej substancji ma masę 1g

Zaznacz zestaw, w którym podano tylko przykłady zjawisk fizycznych:
a) zpalanie parafiny, rozciąganie gumy, spalanie węgla
b) spalanie siarki, rdzewienie żelaza, kwaśnienie mleka
c) spalanie stearyny, rozcieranie cukru, zamarzanie wody
d) krzepnięcie wody, rozcieranie grudki soli, stapianie wosku

Wskaż przykład mieszaniny niejednorodnej i poprawny sposób rozdzielenia jej na składniki:
a) sól rozpuszczona w wodzie / sodymentacja
b) piasek w wodzie / sekantacja
c) mąka w wodzie / użycie rozdzielacza
d) cukier rozpuszczony w wodzie / sączenie

Zaznacz zapis słowny reakcji wymiany:
a) miedź + tlen --> tlenek miedzi
b) tlenek miedzi + wodór --> miedź + woda
c) tlenek azotu --> azot + tlen
d) tlen + węgiel --> tlenek węgla

Wskaż określenia opisujące właściwości wodoru: gęstość względem powietrza, rozpuszczalność w wodzie, palność
a) większa, dobra, palny
b) mniejsza, dobra, niepalny
c) mniejsza, słaba, palny
d) większa, słaba, niepalny

1

Odpowiedzi

2010-02-02T16:58:42+01:00
1. C
2. B
3. A
4. C
5. B
6. B / sączenie
7. B
8. C


:)
10 3 10