Zapisz w jak naprostrzej postaci.
a) x+x
x+3x
3/4x+x
x+0,5x
1,2x + x
b)5x+2x
3x+0,6x
2x+3/4x
3x+x/2 ułamek<--
0,6x+1,2x
c)x-1/2x
x-1/3x
x-3/4x
x-0,6x
x-0,85x
d)-5x-x
3x-0,5x
5x-2/5x
1,8x-1,2x
20x-10,5x
d)-5x+x
-2x-3x
5x-(-x)
-10x-(-x)
x/2-x

Pilne potrzebne na jutro.!!!!!!!

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-02T15:39:51+01:00
A) x+x=2x
x+3x=4x
3/4x+x=1 i 3/4x
x+0,5x=1,5x
1,2x + x=2,2x
b)5x+2x=7x
3x+0,6x=3,6x
2x+3/4x= 2 i 3/4x
0,6x+1,2x=1,8x
c)x-1/2x=1,5x
x-1/3x=1 i 1/3x
x-3/4x=1/4x
x-0,6x=0,4x
x-0,85x=0,15x
d)-5x-x=-6x
3x-0,5x=2,5x
5x-2/5x=3x
1,8x-1,2x=0,6x
20x-10,5x=9,5x
d)-5x+x=-4x
-2x-3x=-5x
5x-(-x)=6x
-10x-(-x)=-9x
  • Użytkownik Zadane
2010-02-02T15:40:03+01:00
A) x+x=2x
x+3x=4x
3/4x+x=7/4x
x+0,5x=1,5x
1,2x + x=2,2x
b)5x+2x=7x
3x+0,6x3,6x
2x+3/4x=11/4x
3x+x/2 ułamek<--=/*2=6x+x=7x
0,6x+1,2x=1,8x
c)x-1/2x=1/2x
x-1/3x=2/3x
x-3/4x=1/4x
x-0,6x=0,4x
x-0,85x=0,15x
d)-5x-x=-6x
3x-0,5x=2,5x
5x-2/5x=23/5x
1,8x-1,2x=3x
20x-10,5x=30,5x
d)-5x+x=-4x
-2x-3x=-5x
5x-(-x)=6x
-10x-(-x)=-9x
x/2-x /*2 =x-2x=-x
2010-02-02T15:50:54+01:00
A) 2x
4x
3/5x
1,5x
2,2x
b)7x
3,6x
3/6x
4x/2
1,8x
c)-x+1
-2x
-3+5x
0,4x
0,15x
d)-6x
2,5x
-2
0,6x
9,5x
d)-4x
-5x
6x
-9x
2