Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-02T15:38:36+01:00
Stroje ludowe zaczęły powstawać pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku, kiedy uwłaszczenie chłopów, rozwój gospodarki towarowej oraz przemysłu, spowodowały wzrost zamożności chłopów. W okresie międzywojennym strój ludowy zaczął być traktowany jako odzież odświętna, noszona na wielkie okazje, a nie jako ubiór codziennego użytku. Wygląd stroju uzależniony był od regionu Polski gdzie powstawał, warunków klimatycznych, typu gospodarki, stosunków społeczno- gospodarczych oraz historii regionu w którym powstawał.
(Miałam do ostatnio na historii ,napisałam to samo i dostałam 5 więc nie musisz sie martwic)
po angielsku:

costumes began to appear at the end of the nineteenth century and early twentieth century, when the peasants, the development of commodity economy and industry, has increased the wealth of the peasants. Between folk costumes began to be regarded as a festive clothing, worn on great occasions, and not as everyday attire. Looks dress was dependent on the region where Polish was created, the climatic conditions, type of economy, socio-economic relations and the history of the region which was created.