,,Chrzest Chrystusa''

Religia Umiłowani w Jezusie Chrystusie podręczni dla 5 klasy szkoły podstawowej

ZADANIE:
•dlaczego Pan Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela;
•jaką prawdę Bóg objawił ludziom w czasie chrztu Pana Jezusa.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T15:43:58+01:00
* Pan Jezus Chrystus przyjął Chrzest udzielany przez św. Jana nie był oczywiście tożsamy z obecnym sakramentem. Mówił zresztą o tym sam Jan: "Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym" chrzest nie mazał grzechów, gdyż Jezus jeszcze nie umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Był symbolicznym oczyszczeniem. Grzeszni ludzie przychodzili nad Jordan, by rozpocząć nowe życie. Jezus nie miał grzechu, nie musiał więc wchodzić w wody Jordanu, ale zechciał być wszędzie tam, gdzie był człowiek. A rytualne obmywanie to nie była nowość. Spotykamy je w wielu wierzeniach starożytnych ludów, w Babilonii, Syrii, Egipcie, Indiach. Głęboko w sercu człowiek od zawsze był przekonany o winie, którą trzeba obmyć, tak samo, jak obmywa się brud ciała. To było więc właściwie obmycie, nie chrzest. Baptisma - zanurzenie, obmycie. Bo słowo chrzest wywodzi się od Chrystusa, to znaczenie nas imieniem Chrystusa, uczynienie człowieka chrześcijaninem.

*Bóg objawił się człowiekowi jako Trójca Święta, jako Miłość, która wzajemnie się uzupełnia i ubogaca.
Nad Jordanem rozstąpiły się niebiosa, zabrzmiał głos Ojca, ukazał się niby gołębica Duch Święty i wszyscy ludzie usłyszeli zapewnienie Ojca skierowane do Jezusa: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie, Tyś jest Słowo, które z miłości do każdego człowieka stało się Ciałem i Ty jesteś – jak powiedział dziś prorok Izajasz – Sługą, którego podtrzymuję, wybranym moim, w którym mam upodobanie. Na Ciebie zstąpił mój Duch, który zostanie dany wszystkim narodom i Ty objawisz im moje prawo oraz pokój. Ciebie bowiem ustanowiłem przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, bo Ty jesteś moim umiłowanym Synem, którego wszyscy słuchają.
14 3 14
2010-02-02T15:48:13+01:00
Chrzest udzielany przez św. Jana nie był oczywiście tożsamy z obecnym sakramentem. Mówił zresztą o tym sam Jan Chrzciciel: "Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym" (Mk 1,8). Janowy chrzest nie mazał grzechów, gdyż Jezus jeszcze nie umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Był symbolicznym oczyszczeniem. Grzeszni ludzie przychodzili nad Jordan, by rozpocząć nowe życie. Jezus nie miał grzechu, nie musiał więc wchodzić w wody Jordanu, ale zechciał być wszędzie tam, gdzie był człowiek.
7 4 7