Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T15:44:06+01:00

Wiele dzieci nie ma możliwości wyjeżdżania na wycieczki z różnych powodów. Często są to problemy pieniężne lub rodzinne. Dzieci nie maja okazji poznawania nowych miejsc i krajów. Często słyszymy: „podróże kształcą”, więc dlaczego niektórzy nie mają tej możliwości? Moim zadaniem jest przekonanie wszystkich rodziców do wysyłania dzieci na wycieczki szkolne i będę się starała udowodnić moja słuszność.
Po pierwsze, rodzice często uważają, że skoro w domu brakuje pieniędzy, dziecko nie może jechać na wycieczkę. Jest to błędne myślenia! Istnieje przecież wiele organizacji charytatywnych, które z pewnością umożliwiłyby wyjazdy na kolonie itp... Na świecie istnieje wielu ludzi o dobrym sercu, którzy z pewnością pomogliby potrzebującym.
Drugim argumentem, również bardzo ważnym jest potrzeba kształcenia młodych ludzi. Młodzież wyjeżdżając na tego typu wycieczki, poznaje nowe kraje, miasta, kultury. Dla dzieci jest to bardzo ważne, aby nie siedziały przez długie lata w jednym miejscu. One muszą odkrywać nowe horyzonty.
Trzecim argumentem jest potrzeba usamodzielniania się młodych ludzi. Dziecko nie nauczy się samodzielności „trzymając się mamusinej spódnicy”. Takie wyjazdy choćby w niewielkim stopniu pomagają w nauczeniu się „żyć samemu”.
Kolejnym argumentem jest potrzeba poznawania nowych ludzi, życia w zgodzie i w grupie oraz pomocy potrzebującym. I to dzięki takim wycieczka młodzi ludzie mogą się tego nauczyć. Są to bardzo ważne wartości potrzebne w życiu człowieka.
Następnym argumentem jest nauka. Zwiedzanie zabytków i historycznych miejsc pozwala na łatwiejsze zapamiętywanie wydarzeń historycznych związanych z tym miejscem. Dziecko, które dużo podróżuje kształtuje również pamięć fotograficzną. To również jest bardzo ważne.
Decydującym argumentem jest szczęście dziecka, a przecież to właśnie ono powinno dla rodziców najważniejsze. Różnego rodzaju kolonie i wycieczki pozwalają na oderwanie się od szarej szkolnej rzeczywistości. Młodzież mile spędza czas podczas zabaw, gier i konkursach organizowanych na tych wyjazdach. Każde dziecko z pewnością chciałoby częściej uczestniczyć w wycieczkach szkolnych.
W świetle przytoczonych argumentów sądzę, że udało mi się przekonać wszystkich rodziców, iż warto wysyłać dzieci na wycieczki szkolne. Mam nadzieję, że każdy młody człowiek ma możliwość korzystania z takich wyjazdów oraz wszystkich zalet wychodzących z nich. Jest to naprawdę bardzo ważne!