Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T12:28:05+01:00
1) Konstytucja Marcowa z 17 marca 1921 roku Uprawnienia prezydenta państwa polskiego
- Stał na czele władzy wykonawczej
- Mógł powoływać i odwoływać rząd czyli gabinet który sprawuje władzę
- Decydował o obsadzie wyższych stanowisk w państwie z uwzględnieniem urzędów cywilnych i wojskowych
- Był naczelnym zwierzchnikiem polskich sił zbrojnych(w wypadku gdyby wybuch konflikt zbrojny był pozbawiony funkcji naczelnego wodza nad wojskiem polskim)
- Miał uprawnienia do zawierania umów międzynarodowych reprezentując polski rząd
- W momencie zagrożenia Rzeczpospolitej przez inny kraj mógł wypowiadać stan wojny jak i zawierać ugodę pokojową z innym państwem.

2) Konstytucja Kwietniowa z 23 marca 1935 roku Uprawnienia prezydenta państwa polskiego.
- Był wszechwładnym naczelnym zwierzchnikiem władzy ustawodawczej(czyli sejmu i senatu)
- polski rząd był pod jego kontrolą ściśle mu podlegał
- władza sądownicza w kraju także była w jego ręku
- Zawierał umowy międzynarodowe z innymi państwami reprezentując polski rząd
- Mógł desygnować i odwoływać prezesa rady ministrów czyli miał wpływ na polski rząd
- Miał wpływ na obsadę wszystkich najważniejszych urzędów w państwie polskim
cywilnych np:prezesa NIK(Najwyższej Izby Kontroli) we władzy sądowniczej(pierwszego prezesa Sądu Powszechnego)
- w wojsku mógł powoływać Naczelnego wodza i Głównego Inspektora Sił Zbrojnych(w skrócie GISZ)
- Mógł ingerować w polski sejm i senat odwołując go przed upływającą kadencją miał wpływ na powoływanie składu senatu.
- Mógł wetować wszystkie ustawy uchwalone w polskim sejmie jednocześnie mógł wydawać swoje dekrety bez względu na to czy sejm pełni swoje obowiązki lub jest z jakiś powodów rozwiązany.

Zasadnicza różnica między Konstytucją Marcową a Kwietniową z 1935 r jeśli chodzi o uprawnienia prezydenta w państwie polskim to taka że podlegał on ścisłej kontroli przez polski sejm i senat oraz rząd jego uprawnienia w zasadzie były ściśle ograniczone a funkcja w państwie niemal reprezentatywna.
Konstytucja Kwietniowa to nic innego jak wszechwładna władza w kraju prezydenta nad wszystkimi sferami życia w państwie polskim.Pieczętowała system rządów autorytarnych w wykonaniu Józefa Piłsudskiego i sanacji który stopniowo zaczął się kształtować po zamachu majowym dokonanym w 1926 roku.
16 4 16