3 . Podaj dwie cechy budowy roślin iglastych, które warunkują ich ochronę przed wpływem niskiej temperatury ( 1 linijkę)
4 zad.a)Krzyżówka
1.Przekształcony kwiatostan żeński zbudowany z licznych twardych i zdrewniałych łusek, z których każda jest wyposażona w nasiona.(7 kratek)
2. Połączenie męskiej i żeńskiej komórki rozrodczej, którego efektem jest powstanie zygoty. (12 kratek)
3.Przetrwalne organy roślin, zbudowane z zarodka i tkanki odżywczej okrytych łupiną ochronną.(7 kratek)
4.Przeniesienie dojrzałych ziaren pyłku z kwiatów męskich na kwiaty żeńskie. (9 kratek)
5.Wypustka, która transportuje komórki plemnikowe w kierunku komórki jajowej, czyniąc zapłodnienie niezależnym od wody.(8 1 kratka odcinku i 7 kratek)
b) Korzystając z różnych źródeł informacji, podaj co najmniej dwa przykłady gatunków roślin występujących w Polsce należących do rodzaju, który stanowi rozwiązanie krzyżówki(2 linijki )

Jakby co to Świat Biologi 1 gim nowe wydanie

1

Odpowiedzi

2010-02-02T23:38:42+01:00
3. Liście przekształcone w igły z grubą warstwą kutykuli.

4. Szyszka
Zapłodnienie
Nasiona
Zapylenie
Łagiewka pyłkowa

Nie znam rozwiązania krzyżówki, więc w ostanim niestety nie pomogę.
12 4 12