Napisz zwroty o tym samym znaczeniu, używając less lub least w polaczeniu z przymiotnikami:
difficult expensive noisy safe tall usual


1.cheapest
2. quietest
3. more unusual
4. shorter
5. easiest
6. more dangerous
zaznacz sylabe akcentowa
cosmopolitan
costume
exotic
parade
region
spectacular

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T16:15:18+01:00
Difficult expensive noisy safe tall usual


1.cheapest- the least expensive
2. quietest- least noisy
3. more unusual- less usual
4. shorter- less tall
5. easiest- the least difficult
6. more dangerous- less safe
zaznacz sylabe akcentowa Pierwszym sposobem jest w prosty sposób zaznaczony akcent, a w drugim wymowa fonetyczna
cosmo /po/ litan
/co/stume
ex /ot/ic
pa /rade/
/re/gion
spec/ta/cular
4 4 4