PILNE!!!!!!!!

Zad.1 Wyznacz z dokładnością do 10cm. jaką długość będzie miał chodnik przecinający wzdłuż przekątnej park w kształcie kwadratu o boku długości 50m. ? (powinno wyjść 7070cm.)

Zad.2 Cena 1m sześciennego wody wynosi 3,5zł. Ile kosztuje napełnienie okragłego basenu o średnicy 5 m do wysokości 70cm ? (powinno wyjść 48,08 zł )

Zad.3 Prędkość dźwięku w powietrzu wynosi 3,43*10 do potęgi 4 cm/s. Używając notacji wykładniczej zapisz tę prędkość w cm/h.(powinno wyjść 1,2348*10 do potegi 8cm/h )

Zad.4 Masa atomowa wodoru wynosi 0,00000000000000000000000166*g. Wyznacz masę 1000000 atomów wodoru i zapisz wynik w notacji wykładniczej. (powinno wyjść 1,66*10 do potęgi -18)

Zad.5 Prędkość światła w próżni wynosi 300000000m/s. Rok świetlny jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie jednego roku. Używając notacji wykładniczej, zapisz liczbe metrów przypadającą na rok świetlny. (powinno wyjść 9,4608*10 do potęgi 15)

1

Odpowiedzi

2010-02-02T16:06:52+01:00
Zad.1
musimy więc obliczyć przekątną kwadratu,
wzór d=a√2 wynik ma być podany w cm więc zamieniamy 50 m na cm i mamy 5000 cm podstawiamy więc do wzoru:
a we wzorze jest równe 5000 cm

d= 5000√2 cm
d= 7071 cm (zależy od zaokrąglenia)
1 1 1