TWIERDZENIE PITAGORASA

Zadanie 10. Oblicz długości zaznaczonych odcinków. Wyniki zaokrąglij.

A)
Przyprostokątna - 0,6m
Przyprostokątna - 0,9m
Przeciwprostokątna

B)
Przyprostokątna - 1,2m
Przyprostokątna - 0,8m
Przeciwprostokątna

C)
Przyprostokątna - 4m
Przyprostokątna - 2m
Przeciwprostokątna

D)
Przyprostokątna - 20cm
Przyprostokątna - 5cm
Przeciwprostokątna

E)
Przyprostokątna - 1,2m
Przyprostokątna - 4m
Przeciwprostokątna

F)
Przeciwprostokątna - 20 m
Przeciwprostokątna - 1m
Przeciwprostokątna - 34
Przyprostokątna

G)
Przyprostokątna - 1,5m
Przyprostokątna - 2m
Przeciwprostokątna


PROSZĘ O JAK NAJSZYBSZE ROZWIĄZANIE TEGO ZADANIA, JEST MI TO NA DZISIAJ POTRZEBNE ! ZA NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DAM NAJ !

MATEMATYKA Z PLUSEM KLASA 2

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T16:14:43+01:00
0,6²+0,9²=c²
0,36+0,81=c²
c²=1,17

1,2²+0,8²=c²
A)1,44+0,64=c²
c²=2,08

B)4²+2²=c²
16+4=c²
c²=20

C)20²+5²=c²
400+25=c²
c²+425


D )1,2²+4²+c²
1,44+16=c²
c²=17,44

E)TEN PRZYKŁAD JEST JAKIŚ NIE ZROZUMIAŁY

F)1,5²+2²=C²
2,25+4=C²
C²=6,25
MAM NADZIEJĘ, ŻE POMOGŁAM :)

11 3 11
2010-02-02T16:33:38+01:00
A)
Przyprostokątna - 0,6m
Przyprostokątna - 0,9m
Przeciwprostokątna

a²+b²=c²
(0,6m)² + (0,9m)²=c²
0,36m² +0,81m²= c²
1,17m²=c² / √
c=√1,17 m

B)
Przyprostokątna - 1,2m
Przyprostokątna - 0,8m
Przeciwprostokątna

a²+b²=c²
(1,2m)²+ (0,8m)² = c²
1,44m² + 0,64m² = c²
c²= 2,08m² / √
c= √2,08m²
c≈1,44m


C)
Przyprostokątna - 4m
Przyprostokątna - 2m
Przeciwprostokątna


a²+b²=c²

(4m)² + (2m)² = c²
16m² + 4m² = c²
20m²= c² / √
c=√20m²
c≈4,47m


D)
Przyprostokątna - 20cm
Przyprostokątna - 5cm
Przeciwprostokątna

a²+b²=c²
(20cm)² + (5cm)²= c²
400cm²+ 25cm²=c²
c²=425 cm² /√
c=√425cm²
c≈20,61cm

E)
Przyprostokątna - 1,2m
Przyprostokątna - 4m
Przeciwprostokątna

a²+b²=c²

(1,2cm)²+(4cm)²=c²
1,44cm²+16cm²=c²
c²=17,44 cm ²/ √
c= √17,44cm²
c≈4,18cm


F)
Przeciwprostokątna - 20 m
Przeciwprostokątna - 1m
Przeciwprostokątna - 34
Przyprostokątna

TEGO PRZYKŁADU NIE DA SIĘ ROZWIĄZAĆ, PONIEWAŻ SĄ AŻ 3 PRZECIWPROSTOKĄTNE.

G)
Przyprostokątna - 1,5m
Przyprostokątna - 2m
Przeciwprostokątna

(1,5m)² + (2m)² = c²
2,25m² + 4m² = c²
6,25m²= c² / √
c= √6,25m²
c=2,5m
3 5 3