Bardzo prosze o pomoc polecenie jest takie what du you think people will wear in the year 2200? ale pan kazał jeszcze napisac co sie zmieni do tego roku jak bedzie wyglądał swiat mozna uzyc zwrotów to start with, in addition, moreover,lastly ma byc 6-7 zdan daje naj:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T16:11:21+01:00
I think that the world will be much different in year 2200 assuming that it will not be destroyed by a gigantic war before. There will be no separate countries but one big community. There will be no money, everybody will use special cards with a little computer inside. Everybody will be slim and attractive because poeple will have enough time to take good care of themselves and to rest. Clothes will be made from nice and colourful frabrics, pleasant and comfortable to wear. In 2200 there will be no traditional school. Everybody will have a personal computer which will be his teacher, his school-book and his testing machine in one. Children will only go to school once a week and they will talk to each other about their interests and passions.

Po polsku byłoby tak:
Myślę, że świat będzie zupełnie inny w roku 2200, zakładając, że nie zostanie wcześniej zniszczony przez gigantyczną wojnę. Nie będzie osobnych państw, tylko jedna wielka wspólnota. Nie będzie pieniędzy i wszyscy będą używali specjalnych kart z małym komputerem w środku. Wszyscy staną się szczupli i atrakcyjni, ponieważ ludzie będą mieć wystarczającą ilość czasu, aby dbać o siebie i odpoczywać. Ubrania będą robione z miłych i kolorowych tkanin, przyjemnych i wygodnych w noszeniu. W roku 2200 nie będzie tradycyjnej szkoły. Każdy będzie miał swój osobisty komputer, który stanie się jego nauczycielem, podręcznikiem i maszyną do sprawdzianów w jednym. Dzieci będą chodziły do szkoły tylko raz w tygodniu i prowadziły rozmowy o swoich zainteresowaniach i pasjach.