1. Napisz wyrażenia
a) suma kwadratu liczby a i liczby 3;
b) suma kwadratów liczb a, b i c;
c)kwadrat sumy liczb a i b;
d)różnica liczby a i kwadratu liczby b;
e)kwadrat różnicy liczby a i podwojonej liczby b;
f)iloraz kwadratu liczby a przez liczbę o 3 mniejszą od kwadratu liczby b;
g)odwrotność sumy liczb a i b;
h)suma odwrotności liczb a i b;
i) odwrotność sumy kwadratów liczb a i b ;
j)iloraz sumy odwrotności liczb a i b przez różnicę kwadratów tych liczb

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T16:16:01+01:00
A) suma kwadratu liczby a i liczby 3;
a²+3
b) suma kwadratów liczb a, b i c;
(a+b+c)²
c)kwadrat sumy liczb a i b;
(a+b)²
d)różnica liczby a i kwadratu liczby b;
a-b²
e)kwadrat różnicy liczby a i podwojonej liczby b;
(a-2b)²
f)iloraz kwadratu liczby a przez liczbę o 3 mniejszą od kwadratu liczby b;
a²/(b²-3)
g)odwrotność sumy liczb a i b;
1/(a+b)
h)suma odwrotności liczb a i b;
(1/a)+(1/b)
i) odwrotność sumy kwadratów liczb a i b ;
1/(a²+b²)
j)iloraz sumy odwrotności liczb a i b przez różnicę kwadratów tych liczb
[1/(a+b)]/(a²-b²)

9 5 9