Odpowiedzi

2009-10-06T17:21:43+02:00
Zasady wiary
- Zachowanie dogmatów wiary katolickiej,
- Zachowano hierarchię Kościoła,
- Rozwiązano zakony,
- Rok kościelny rozpoczynał się adwentem.
- Nakazał uznanie przeistoczenia, komunię.
- Zachowano celibat, śluby zakonne, msze prywatne oraz spowiedzi konfesyjne.
- Mało różnił się od wiary rzymsko-katolickiej.
2009-10-06T17:22:28+02:00
- Udzielanie sakramentów, kaznodziejstwo i odprawianie nabożeństw zastrzeżono dla duchownych wyświęcanych przez biskupów

- Uznano, że Jezus Chrystus jest obecny w Eucharystii w sposób symboliczny

- Uznano zasadę usprawiedliwienia przez wiarę oraz wyboru człowieka przez Boga, kładąc nacisk na: pracę człowieka nad sobą, wolną wolę i łaskę Bożą

- Odrzucono celibat

- Rok kościelny rozpoczynał się adwentem

- Rozwiązano zakony