1.Uporządkuj chronologiczni ponizsze wydarzeni.Dopisz takrze daty do tych wydarzeń .

a/Krulestwo Prus zdbywa sląsk
b/Hołd Pruski -powstanie prus ksiązęcych
c/Sprowadzenie zakonu krzeżackiego do polski
d/IIPokój torunski i podział panstwa krzyzackiego na Prusy królewskie i Prusy Zakonne
e/Traktaty welawsko-bydgoskie
f/Prusy stają sie królestwem

1

Odpowiedzi

2010-02-03T17:14:35+01:00
Królestwo Prus zdobywa śląsk w 1740
Prusy staja sie krolestwem w 1701
traktaty welawsko-bydgoskie 1657
hołd pruski 1525
sprowadzenia Krzyżaków do Polski w 1226

1226-1525-1657-1701-1740
sprowadzenia Krzyżaków do Polski-hołd pruski-traktaty welawsko-bydgoskie-Prusy staja sie krolestwem-Królestwo Prus zdobywa śląsk