Odpowiedzi

2010-02-02T16:28:07+01:00

Alkohole zawierające jedną grupę hydroksylową nazywamy jednowodorotlenkami (monohydroksylowymi), dwie grupy –OH dwuwodorotlenkiem (dihydroksylowymi).


Ad.1) Budowa alkoholi.
Zastępując atomy wodoru grupami –OH w cząsteczkach alkanów lub grupach alkilowych alkenów, alkinów i węglowodorów aromatycznych, otrzymujemy wzory najróżniejszych alkoholi.
Patrząc na budowę szkieletu węglowego alkoholi można podzielić je na trzy grupy:
- alkohole nasycone, będące pochodnymi alkanów (alkanole);
- alkohole nienasycone, będące pochodnymi Alenów i alkinów;
- alkohole aromatyczne, będące pochodnymi homologów benzenu i innych związków aromatycznych.
Co do nazewnictwa alkoholi w tym wypadku dopisuje się na końcówkę „-ol”, która oznacza obecność grupy hydroksylowej i podając w razie potrzeby położenie tej grupy w cząsteczce.


to jest tylko na to pierwsze, ale nie wiem czy będzie dobrze jak chcesz to to jeszcze u kogoś innego sprawdź...:)


1 3 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T16:29:34+01:00
Mówimy, że:
Alkohole- są to związki organiczne pochodne węglowodorów w których atom wodoru został zastąpiony grupą -OH
inaczej hydroksylową.!

Alkohole o łańcuchach
C1 - C12 są w temperaturze pokojowej cieczami.
* Bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie następujące alkohole; metanol, etanol i propanol.
* Począwszy od butanoli rozpuszczalnośc alkoholi gwałtownie maleje.
*Alkohole o ilości atomów węgla ponad 8 praktycznie w wodzie nie rozpuszczają się.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
np.
Alkohol metylowy
CH3OH jest cieczą o charakterystycznym zapachu, dość lotną o gęstości nieco mniejszej od wody.
Miesza się z woda bez ograniczeń.
Metanol na powietrzu spala się do dwutlenku węgla i wody jasnoniebieskim płomieniem.


JEŚLI CHODZI O K. KARBOKSYLOWE
skorzystaj z tej strony:
http://www.chemia.dami.pl/liceum/liceum14/organiczna9.htm#3alifatyczne8

wszystko ładnie opisane prawie na samym dole.
Pzdr. ;*
1 3 1