Przyporządkuj opisy słowne oznaczone cyframi zapisom chemicznym ozn. lietrami.

1. trzy atomy magnezu. a. 3 Cl2
2. jedna czast. tlenu. b. Na
3. trzy czast. tlenu. c. 7 K.
4. jeden atom sodu. d. 2Cl2
5. dwa atomy chloru. e. 2Cl
6. dwie czast chloru. f. H2
7. siedem atom potasu. g. 2 Br2
8.jedna czast wodoru. h. O2
i. 3Mg.


Napisz jak odczytasz podane symbole i wzory chem.
Al.
3 Al.
2 O.
O2.
3 Cl2.
5 N2.
6 H2.
4 Si.

Podaj z ilu atomow i jakich pierwiastków skladają się podane cząst.
SO3
CL2O5
K3PO4
(NH4)2CO3


Uzupelnij zapisy wg przykladu.

Przyklad. 7Al2O3 - 7 czast w ktorych sklad wchodzi lacznie 14 atomow glinu i 21 atomów tlenu.

4 PbS
3 KOH
5 Br2
3 CO2
2 H2SO4

................. - 3 cząst w których sklad wchodzą lącznie 3 atomy mieszi i 3 atomy siarki.
................. - 5 czast tlenu w kotych w sklad wchodzi lacznie 10 atom. tlenu.
................. - 4 czast w ktorych sklad wchodzi lacznie 8 atom. manganu i 28 atom. tlenu.
................. - 2 czast w ktoych w sklad wchodza lacznie 4 atomy wodoru i 2 atomy tlenu.

1

Odpowiedzi

2012-12-29T21:24:41+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1. trzy atomy magnezu ... i. 3Mg
2. jedna cząst. tlenu ... O2
3. trzy cząst. chloru ... a. 3Cl2
4. jeden atom sodu ... b. Na
5. dwa atomy chloru ... e. 2Cl
6. dwie cząst chloru ... d. 2Cl2
7. siedem atomów potasu ... c. 7K
8. jedna cząst wodoru ... f. H2

Al ... atom glinu
3 Al ... trzy atomy glinu
2 O ... dwa atomy tlenu
O2 ... cząsteczka tlenu
3 Cl2 ... trzy cząsteczki chloru
5 N2 ... pięć cząsteczek azotu
6 H2 ... sześć cząsteczek wodoru
4 Si ... cztery atomy krzemu

SO3 - atom siarki i trzy atomy tlenu
CL2O5 - pięć atomów tlenu i dwa atomy chloru
K3PO4 - trzy atomy potasu, atom fosforu i cztery atomy tlenu
(NH4)2CO3 - dwa atomy azotu, osiem atomów wodoru, atom węgla i trzy atomy tlenu

4PbS - cztery cząsteczki (cztery atomy ołowiu + cztery atomy siarki)
3KOH - trzy cząsteczki (trzy atomy potasu + trzy atomy tlenu + trzy atomy wodoru)
5Br2 - pięć cząsteczek (dziesięć atomów bromu )
3CO2 - trzy cząsteczki (trzy atomy węgla + 6 atomów tlenu)
2H2SO4 - dwie cząsteczki ( cztery atomy wodoru + dwa atomy siarki + osiem atomów tlenu)

3CuS. - 3 cząst ( 3 atomy miedzi i 3 atomy siarki)
5O2. - 5 cząst tlenu (10 atomów tlenu)
4Mn2O7 . - 4 cząst (8 atomów manganu + 28 atom. tlenu)
2H2O - 2 cząst ( 4 atomy wodoru + 2 atomy tlenu)

104 4 104