1.Uzupelnij ponizszy tekst

Po zwycięstwie rosjan na tron polski powrócił......Szlachta polska obawiajac sią o wprowadzenie rządow......... zaządała by król ............ prawa szlachty oraz usunoł z kraju wojska...... W roku ........ sejm zatwierdził ugodę pomiedzy szlachtą i ........ Sejm ten nazwano ........ ,gdyż żaden z posłów nie zabrał głosu.Ustalono wówczas stałe podatki na......,którego liczebnosc podniesiono do .... tys.

2.Wymien oznaki ożywienia gospodarczego i kulturalnego w Polsce za panowania Augusta III

a)zakresie żądzenia państwem -
b)na wsi-
c)w handlu-
d)w oswiacie-
e)w zyciu kulturalnym-

Jakie były negatywne skutki rządów Wettinów w Polsce ?
.................................

2

Odpowiedzi

2010-02-02T16:42:02+01:00
Po zwycięstwie rosjan na tron polski powrócił August II. Szlachta polska obawiajac sią o wprowadzenie rządow absolutnych zaządała by król zagwarantował prawa szlachty oraz usunoł z kraju wojska saskie. W roku 1717 sejm zatwierdził ugodę pomiedzy szlachtą i królem. Sejm ten nazwano "niemy", gdyż żaden z posłów nie zabrał głosu. Ustalono wówczas stałe podatki na wojsko, którego liczebnosc podniesiono do 24tys.

a)zakresie żądzenia państwem - zastąpiono pańszczyzne opłatami czynszowymi
b)na wsi- organizowano jarmarki
c)w handlu- rzemieślnicy wznowili produkcję i ożywił sie handel
d)w oswiacie- odrodziły sie szkoły parafialne, otworzono szkołę dla młodziezy szlacheckiej - Collegium Nobilium
e)w zyciu kulturalnym- August III wybudował gmach zwany Operalnią, magnaci zakładali teatry,powstała pierwsza biblioteka publiczna


Negatywne skutki rządów Wettinów w Polsce- nie przeprowadzano reform, często dochodziło do wojen domowych, słaba armia, wojna północna toczona na terenie Polski

1 5 1
2010-02-02T17:27:26+01:00
1) Uzupełnij poniższy tekst.
Po zwycięstwie Rosjan na tron polski powrócił August drugi. Szlachta polska, obawiając się wprowadzenia rządów absolutnych, zażądała by król zagwarantował prawa szlachty oraz usunął z kraju wojska saskie.W roku 1717 sejm zatwierdził ugodę pomiędzy szlachtą i królem. Sejm ten nazwano niemym, gdyż żaden z posłów nie zabrał głosu. Ustalona wówczas stałe podatki na wojsko, którego liczebność podniesiono do 24 tys.
2)
a)
b)na wsi- nowe metody gospodarstwa
c) w handlu- ożywienie handlu
d)w oświacie- odrodzenie szkół parafialnych i szkolnictwa średniego
e)w życiu kulturalnym- pierwsze biblioteki, rozwój opery i teatru
skutek rządów Wettinów w Polsce...tego to nie mam :D
Ale to co Ci napisałam na pewno jest dobrze, bo na lekcji nauczycielka mi sprawdzała i miałam dobrze ;P
Pozdrawiam ;))