Odpowiedzi

2010-02-02T16:40:51+01:00
1) Budda nie jako Bóg lecz jako najbardziej rozwinięta duchowo istota doskonała
2) Siddhārtha Gautama (V/IV wiek p.n.e)
3) Buddyzm nie jest religią "księgi" - nauki były przekazywane ustnie. Obecnie zbiór świętych ksiąg to Tipitaka czyli Trójkosz lub Trzy Kosze.
4) stupa (pagoda), ćajtja, wat, tera, honzan
5) co do dnia świętego to źródła podają albo narodziny Buddy albo jego śmierć
6) Narodziny Buddy Siddharty Gautamy (8 kwietnia)
Obchody rocznicy Oświecenia Buddy (pełnia księżyca w maju lub czerwcu)
Dzień Dharmy: uczczenie Nauki Buddy (pełnia księżyca w lipcu)
Dzień Sanghi: oddanie czci Wspólnocie Duchowej (pełnia księżyca w listopadzie)
Dzień Parinirwany: śmierć Buddy (pełnia księżyca w maju lub czerwcu)
7) Zakłada istnienie czterech prawd zwanych Czterema Szlachetnymi Prawdami oraz Ośmiorakiej Ścieżki, której celem jest doprowadzenie do stanu braku cierpienia.
8) Buddę symbolizuje zawsze posąg,
Dharmę - tekst zawierający nauki,
Samghę - stupa (świątynia-relikwiarz wzniesiona nad miejscem, gdzie spoczywają spopielone szczątki doczesne Buddy)
1 5 1
2010-02-02T16:44:27+01:00
1. Budda.

2. Siddharth Gautama,książe nepalski.

3. Nauka Buddy spisana została w I w. p.n.e w języku pali, jednym z dialektów środkowoindyjskich, a wcześniej, przez czterysta lat była przekazywana ustnie. Kanon palijski stanowi dużą bibliotekę. Dzieli się na trzy części zwane pitaka (kosze): "kosz dyscypliny zakonnej" (vinaja-pitaka), "kosz przypowieści" (sutta-pitaka) i "kosz scholastycznej dogmatyki" (abdindhamma-pitaka).
Dla poznania nauki Buddy najistotniejszy jest "kosz pouczeń, przypowieści". Są to kazania "Oświeconego", poezje i modlitwy oraz zbiór legend o wcieleniach Mistrza.

4. Sangha.

5. Duruthu Perahera – święto obchodzone na Sri Lance na pamiątkę odwiedzin wyspy przez Buddę
Dzień Bodhi – dzień przebudzenia Buddy
Dzień Nirwany – śmierć Buddy
Dzień Buddy – narodziny Buddy
Esala Perahera – święto obchodzone na pamiątkę przyjęcia przez księcia Siddharatha ascezy i wygłoszenia przez niego pierwszego kazania.

6. Oświecenie Buddy jest najważniejszym wydarzeniem dla buddyzmu, a w związku z tym Wesak - czyli obchody Oświecenia - to najważniejsze święto w roku buddyjskim.

7. Buddyzm to jedna z trzech wielkich religii uniwersalnych, obok chrześcijaństwa i islamu. Od innych religii odróżnia się własną etyką, która na pierwszym miejscu stawia zakaz zabijania i nie ranienia istot żywych, a więc nie tylko ludzi i nie tylko własnych wyznawców, ale także zwierząt. Nazywany jest dlatego religią miłosierdzia lub współczucia, chociaż urzeczywistnienie tych uczuć nie jest jego głównym celem.

Drugą cechą specyficzną buddyzmu jest brak w niej pierwiastka boskiego, chociaż nigdy nie zaprzecza się istnieniu boga, lecz wyraźnie stwierdza się, że na drodze wyzwolenia, które jest esencją nauki buddyjskiej, udział bogów nie ma istotnego znaczenia. Ale czczenie boga nie przeszkadza w życiu

8. Buddę symbolizuje zawsze posąg.
Dharmę - tekst zawierający nauki,
Samghę - stupa (świątynia-relikwiarz wzniesiona nad miejscem, gdzie spoczywają spopielone szczątki doczesne Buddy).