Odpowiedzi

2010-02-02T16:34:34+01:00
A)
{3x+y=11
+{2x-y=2
____________
5x=13 /:5
x=2 i trzy piąte

{3x+y=11 /*2
{2x-y=2 /*(-3)

{6x+2y=22
+{-6x+3y=-6
_____________
5y=16 /:5
y=3 i jedna piąta

b)
{10x-y=3
+{3x+y=10
_____________
13x=13 /:13
x=1

{10x-y=3 /*3
{3x+y=10 /*(-10)

{30x-3y=9
+{-30x-10y=-100
_______________
-13y=-91 /: (-13)
y=7


2010-02-02T16:35:16+01:00
3x+y=11
2x-y=2

y=11-3x
2x-11-3x=2

y=11-3x
-x=13 ÷(-1)

y=11-3x
x=-13

y=11-3(-13)
x=-13

y=50
x=-13
10x-y=3
3x+y=10

-y=3-10x ÷(-1)
3x+y=10

y=-3+10x
3x-3+10x=10

y=-3+10x
13x=13 ÷13

y=-3+10
x=1

y=7
x=1
2010-02-02T16:38:28+01:00
{3x+y=11
{2x-y=2
podkreslamy
y nam sie zredukują
3x+2x=11+2
5x=13 / :5
x=2⅗

{x=2⅗
{2*2⅖-y=2
{x=2⅗
{y=30
Rozwiazaniem układu równan jest para liczb x=2⅗ y=30{10x-y=3
{3x+y=10
podkreslamy
y nam sie zredukują
10x+3x=3+10
13x=13 /:13
x=1

{x=1
{3*1+y=10
{x=1
{y=7
rozwiazaniem układu rówinan jest para liczb x=1 y=7