A ) Trapez równoramienny ma podstawy długości 2 cm i 6 cm , a ramię pierwiastek z 13 cm . Oblicz pole tego trapezu .
b ) Drabina długości 3 m stoi oparta przy ścianie . Do jakiej wysokości dosięgnie drabina , gdy ją oprzemy w odległości :
0,5 m , 1 m , 1,5 m , 2 m , 2,5 m od ściany ?

1

Odpowiedzi

2010-02-02T16:40:17+01:00
A ) Trapez równoramienny ma podstawy długości 2 cm i 6 cm , a ramię pierwiastek z 13 cm . Oblicz pole tego trapezu .

P=1/2 (a+b)×h
h²=(√13)²-(6-2)²
h²=13²-4²
h²=169-16
h=√153
h=9√17

P=1/2 (2+6)×9√17
P=36√17

b ) Drabina długości 3 m stoi oparta przy ścianie . Do jakiej wysokości dosięgnie drabina , gdy ją oprzemy w odległości :
0,5 m , 1 m , 1,5 m , 2 m , 2,5 m od ściany ?

a²+b²=c²
a²=3²-0,5²
a²=9-0,25
a²=8,75
a=2,96

a²=3²-1²
a²=9-1
a²=8
a=2,83

a²=3²-1,5²
a²=9-2,25
a²=6,75
a=2,60

a²=3²-2²
a²=9-4
a²=5
a=2,24

a²=3²-2,5²
a²=9-6,25
a²=2,75
a=1,67
1 1 1