1,4 - (-1³/₄)=
(-2¹/₂) - (-1,6)=

a) 8 + (-6,7)=
-12 + (-5,3)=
5,6 + (-3,2)=
-8,1 + (-7,3)=
-2,1 + (-4,25)=

b)-7,12 + 9,36=
2,5 + (-4,3)=
9 + (-3¹/₄)=
-5¹/₇ + (-3¹/₉)=
8⁵/₉ + (-3¹/₉)=

c)-4³/₈ + (-5⁷/₈)=
-6½ + 8³/⁴=
-2¹/₅ +(-4⁵/₆)=
9¹/₆ + (-5⁵/₆)=
-7²/₉ + 5⁵/₉=

Legeda znak np.¹/₂ Znaczy ulamek

2

Odpowiedzi

2010-02-02T17:25:50+01:00
1,4 - (-1³/₄)=
1,4 + 1,75 =2,15

(-2¹/₂) - (-1,6)=
-2,5 + 1,6 = - 0,9

a.8 + (-6,7)= 8- 6,7=1,3

-12 + (-5,3)= -12 - 5,3= 6,7

5,6 + (-3,2)= 5,6 - 3,2= 2,4

-8,1 + (-7,3)=-8,1 - 7,3= - 15,4

-2,1 + (-4,25)=-2,1 - 4,25= - 6,35

b.-7,12 + 9,36=2,24

2,5 + (-4,3)=2,5 - 4,3= - 1,8

9 + (-3¹/₄)=9 - 3¹/₄= 5³/₄

8⁵/₉ + (-3¹/₉)= 8⁵/₉-3¹/₉= 5⁴/₉

c.-4³/₈ + (-5⁷/₈)=-4³/₈- 5⁷/₈=-10²/₈

-6½ + 8³/⁴=-6²/₄+ 8³/₄=2¼

-2¹/₅ +(-4⁵/₆)= ( w mianowniku powinno byc 30)

9¹/₆ + (-5⁵/₆)= 9¹/₆-5⁵/₆ = 3²/₆

-7²/₉ + 5⁵/₉=-2³/₉

jesli błąd gdzies popelnilam to przez pospiech.przepraszam.
2010-02-02T18:14:20+01:00
1,4 - (-1³/₄)=1,4 + 1,75=3,15
(-2¹/₂) - (-1,6)=-2,5 + 1,6=-0.9

a) 8 + (-6,7)=8 -6,7=1,3
-12 + (-5,3)=-17.3
5,6 + (-3,2)=5,6 - 3,2=2,4
-8,1 + (-7,3)=-15,4
-2,1 + (-4,25)=-6,35

b)-7,12 + 9,36=2,24
2,5 + (-4,3)=2,5 - 4,3=-1,8
9 + (-3¹/₄)=9 - 3,25=5,75
-5¹/₇ + (-3¹/₉)=-5 9/63 + (-3 7/63)=-8 16/63
8⁵/₉ + (-3¹/₉)=8⁵/₉-3¹/₉=5 4/₉

c)-4³/₈ + (-5⁷/₈)=-9 10/8=-102/8=101/4
-6½ + 8³/⁴=-62/4 + 83/4=21/4
-2¹/₅ +(-4⁵/₆)=-26/30 + (-425/30)=631/30=71/30
9¹/₆ + (-5⁵/₆)=9¹/₆ - 5⁵/₆=32/6
-7²/₉ + 5⁵/₉=-16/9