Marilyn Monroe
Urodziła się 1.06.1926r. w Los Angeles.Marilyn-było to jej pseudonim artystyczne,a tak naprawde nazywała się Norma Jeane Martesen.Jej ojciec Martin Edward Martesen był piekarzem,a matka-Glayds Dearl Monroe,była montazystką filomową.Rodzice rozwiedli się jeszcze przed narodzeniem córeczki.Matka wychowywała ja samotnie.
w wieku 16 lat młoda dziewczyna wyszła za mąż za 21-letniego Jemsa Dougherty'ego.Ich małużeństwo trwało 4 lata.
Rozpoczynała swoją karierę jako modelka(prezentowała stroje kompielowe),wtedy też została zauważona przez Howarda Hughesa,szefa studia filomowego RKO.W latach 1947-1948 wystąpiła w kilku filmach,które nie odniosły dużego sukcesu.W 1950r. ponownie zagrała w paru filmach i od tej pory rozpoczęła się jej wielka kariera z związana z akorstwem.jej wielkimi debiutami są "Mężczyźni wolą blondynki","Platynowa blondynka",czy "Książę i aktoreczka".
Marilyn miała wiele partnerów i kochanków.Nadużywała alkoholu i barbituranów.Popadała w coraz większe depresje i chorowała na bulimę.Na planie filmowym sprawiała coraz większe problemy,przy czym opóźniała realizacje filmów.
5 sierpnia 1962r. znaleziona ją na łóżku z słuchawką telefoniczną w dłoni.Najprawdopodobniej przyczyna zgonu było przedawkowanie z środkami nasennymi.
Marilyn Monroe była legendą kina,wspaniałą aktorką,piosenkarką i modelką,ale również była wielką seksbombom 50 i 60 lat XX wieku.

2

Odpowiedzi

2010-02-02T16:38:01+01:00
Marilyn Monroe. 1.06.1926R was born (Was born in 1.06.1926). into the Los Angeles.Marilyn is for her a pseudonym artistic, and so naprawde a Jeane Martesen Norm was called. Her father Martin Edward Martesen was a baker, and Glayds Dearl mother Monroe, was a film editor.Parents went on at length still before córeczki.Mama being born brought up I retreats. At age 16...
2010-02-02T17:07:00+01:00
Marilyn Monroe was born 1.06.1926r. in Los Angeles.Marilyn-was her nickname art, and really called Norma Jeane Martesen.Her father, Martin Edward Martesen was a baker, and mother-Glayds Dearl Monroe was the editor movie.Parents divorced before the birth of daughter .Matka raised she alone.
At age 16 a young girl married a 21-year Jems Dougherty'ego. Their marriage lasted 4 years.
Began her career as a model (presented swimwear), when it was spotted by Howard Hughes, head of film studio RKO. In the years 1947-1948 appeared in several films that were not given a large succes.W 1950. re-appeared in several films and has since started her great career with the related acting.Her great debuts are "Gentlemen Prefer Blondes," "Platinum Blonde" and "The Prince and the Showgirl."
Marilyn had many partners and lovers.Abusing alcohol and barbiturates.Fell into a growing depression and suffered from bulimę (nie wiem jak jest po angielsku). On a film has created growing problems, with a delayed realization of films.
August 5 1962. found her in bed with a telephone handset in dłoni. Most likely cause of death was an overdose of sleeping measures.
Marilyn Monroe was a legend of cinema, a great actress, singer and model, but also as a great sexbomb 50 and 60 years of the twentieth century.