1. Oscypki są produkowane w Zakopanym.
2.Mecz został wygrany przez naszą drużynę.
3. Mój dom został wybudowany przez mojego dziadka.
4.Cukierki zostały zjedzone przez dzieci.
5.Kawa jest uprawiana w Brazylii.
[grow]
6.Ten wiersz został napisany przez Darka.
7.Te kawały są opowiadane przez Bartka.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-02T16:40:48+01:00
1. Sheep cheese are produced in Zakopane.
2. The game was won by our team.
3. My house was built by my grandfather.
4. Sweets are eaten by children.
5. Coffee is grown in Brazil.
6. This poem was written by Darek.
7. These jokes are told by Bartek.
grow - rosnąć