Pani Helena ulokowała na giełzie kwotę 1000zł kupujac akcje firm X i Y. Po roku inwestycja ta przyuniosła 10% zysku przy czym wartosc dla akcji firm X wzrosła o 20% a wartosc akcji Y o 20% spadła .Ile ieniedzy ulokowała pani helena a akcjach Firmy Y .

Proszę o analizę , i proszę ukazać jak zostały wyliczone procenty . Bo równiesż w zadaniu muszę to uwzględnić .

1

Odpowiedzi

2010-02-02T22:49:43+01:00
X - akcje w firmie X
y - akcje w firmie Y

x+y=1000
120%x + 80%y =1100

x=1000-y
1,2x+0,8y=1100

x=1000-y
1,2(1000-y)+0,8y=1100

x=1000-y
1200-1,2y+0,8y=1100

x=1000-y
-0,4y=-100|:(-0,4)

x=1000-y
y=250

x=1000-250
y=250

x=750
y=250
odp: Pani Helena w akcjach firmy Y ulokowała 250zł