Uzupełnij zdania czasownikami w czasie past simple .
->travel
->rescue
->write
->marry
->win
->meet
->be born
->give
Jak mozesz przetłumacz zdania .


a)Yesterdaj I ......1...... my school friend in the street.she loooked very sad.
b)He ......2..... in 1758.
c)Last week my parents .....3....me a present for my birthday
d)Last holidays we .....4....to Croatia.
e)I ....5.....7 emails to my friends yesterday.
f)The firefighters .......6....... 8 people from the huse on fire.
Z gory dzieki .

1

Odpowiedzi

2009-04-08T13:11:07+02:00
A) Yesterday I met [meet] my school friend in the street. She looked very sad.
Wczoraj spotkałam moją szkolną przyjaciółkę na ulicy. Wyglądała na bardzo smutną.

b) He was born [be born] in 1758.
On urodził się w roku 1758.

c) Last week my parents gave [give] me a present for my birthday.
W ostatnim tygodniu moi rodzice dali mi prezent na urodziny.

d) Last holidays we travelled [travel] to Croatia.
W ostatnie wakacje podróżowaliśmy do Chorwacji.

e) I wrote emails to my friends yesterday.
Wczoraj pisałam emaile do moich przyjaciół.

f) The firefighters rescued [rescue] people from the house on fire.
Strażacy uratowali ludzi z płonącego domu.

Pozdro ;)
1 4 1