Odpowiedzi

2010-02-02T16:46:56+01:00
Oblicz pole trójkąta o boku3,5 cm i wysokości dwa razy dłuższej od boku.
a=3.5cm
h=2*3.5cm=7cm
P=1/2*a*h= 1/2*7cm*3.5cm=3.5cm*3.5cm=12.25cm2
odp. Pole trójkąta jest równe 12.25cm2

oblicz pole trapezu o podstawach długości 7dm i 3dm oraz wysokości 6dm
a=3dm
b=7dm
h=6dm
P=1/2 *h*(a+b) = 1/2*6dm* (7dm+3dm)= 3dm*10dm=30dm2
odp. Pole trapeza jest równe 30 dm2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T16:47:59+01:00
1 P=1/2 a*h
P= 1/2 3,5 * (2*3,5)
P= 1/2 3,5 *7
P= 12,25 [cm²]

2 P=(a+b) * h /2
P= ( 7+3) *6 /2
P= 10*6 /2
P= 60 / 2
P= 30 [dm²]