Zad.1 Wyznacz ze wzoru wskazaną wielkość.
a) P= ½ ah ; h
b) h= a√32/2 ; a
c) P= cd/2 ; d
d) V= ⅓ ab × H ; H
e) P= πr² ; r
f) V= πR² × H ; R
g) P= (a+b)h/2 ; a

Zad.2
W trójkącie prostokątnym długość jednej z przyprostokątnych stanowi ¾ długości drugiej przyprostokątnej. Pole tego trójkata jest równe 6cm². Narysuj ten trójkąt w skali 1:1

Zad.3 Ułóż takie równanie lub układ równań, aby z ich rozwiązania wynikała odpowiedź na podane pytanie:
Gdyby Bogdan zamienił wszystkie dwudziestogroszówki ze skarbonki na złotówki, miałby w skarbonce o 40 monet mniej. Ile dwudziestogroszówek ma Bogdan?

Z góry dzięki! :))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-06T20:05:14+02:00
Zad.1
a) P= ½ ah ; h /:½a
P/½a=h
b)h= a√32/2 ; a /:√32/2
h/√32/2=a
c) P= cd/2 ; d /*2
P*2=cd /:c
P*2/c=d
d) V= ⅓ ab × H ; H /:⅓ab
V/⅓ab=H
e) P= πr² ; r /:π
P/π=r²
f) V= πR² × H ; R /:H*π
V/H*π=R²
g) P= (a+b)h/2 ; a /*2
P*2=(a+b)h /:h-b
P*2/h-b=a