PILNE!!!!!!!!Zad.1 Cena 1m sześciennego wody wynosi 3,5zł. Ile kosztuje napełnienie okragłego basenu o średnicy 5 m do wysokości 70cm ? (powinno wyjść 48,08 zł )

Zad.2 Prędkość dźwięku w powietrzu wynosi 3,43*10 do potęgi 4 cm/s. Używając notacji wykładniczej zapisz tę prędkość w cm/h.(powinno wyjść 1,2348*10 do potegi 8cm/h )

Zad.3 Masa atomowa wodoru wynosi 0,00000000000000000000000166*g. Wyznacz masę 1000000 atomów wodoru i zapisz wynik w notacji wykładniczej. (powinno wyjść 1,66*10 do potęgi -18)

Zad.4 Prędkość światła w próżni wynosi 300000000m/s. Rok świetlny jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie jednego roku. Używając notacji wykładniczej, zapisz liczbe metrów przypadającą na rok świetlny. (powinno wyjść 9,4608*10 do potęgi 15)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-02T17:05:06+01:00
1.V= Pp*h
h=70cm=0.7m
d=5m
r=2.5m

Pp=Pi*r kwdrat=6.25pim kwadr.=19.625m2
V=19.625m2 * 0.7m=13.7375m3
13.7375m3 *3.5zl=48.08zl
2.

3.43*10do4* 1/3600 cm/h= 3.43*3600*10do4cm/h=1,2348*10do8cm/h

3.0,00000000000000000000000166g * 1000000=0.00000000000000000166g= 1,66 *10 do-18g

4.

1 rok = 365 dni=8760godz=525600min=31536000s

300000000m/s*31536000s=9.4608*10 do 15m